ویزای شینگن یا شنگن : راهنمای کامل کشورهای شینگن و مدارک لازم

بازید:۱۰

ادامه مطلب

ویزای تحصیلی یا دانشجویی فرانسه | مدارک ویزای تحصیلی فرانسه

  • ویزای تحصیلی فرانسه

    پروسه دریافت ویزای تحصیلی فرانسه به طور تقریبی حداکثر هفتاد روز به طول می انجامد.

    دانشجویانی که ازطریق پذیرش تحصیلی اقدام به دریافت وی...

بازید:۴۰

ادامه مطلب

خوابگاه های ایتالیا: همه چیز در مورد وضعیت و هزینه خوابگاه ها

بازید:۸۱

ادامه مطلب